سرقلم مونوپلار یکبار مصرف

خانه سرقلم مونوپلار یکبار مصرف

الکترودهای لاپاروسکوپی ابزارهای الکتروسرجیکال هستند که در عمل لاپاروسکوپی ، برای انعقاد وبرش بافت نرم و عروق با استفاده از جریان الکتریکی با فرکانس بالا مورد استفاده قرار میگیرند.