رترکتور ممری

خانه رترکتور ممری
رترکتور مدل One For All یکی از مدرن ترین رترکتورهای قلب باز در جهان میباشد،

که دارای مزایای زیادی برای جراحی قلب است.

نوع طراحی شکل تیغه ها بگونه ای است که ، آسیب به بافت های میان سینه ای تا حد زیادی کاهش می یابد و بیمار در دوران نقاهت کمترین درد را نسبت به مدلهای دیگر رترکتور احساس میکند.

رترکتور استرنوم